.

Pu Er Sheng Cha by origin

General view Pu Er Sheng Cha by origine

 

NORTHERN REGIONS
Jinggu 2019
Mengku 2016

 

WEST OF MEKONG RIVER
Bulangshan Herbst 2013
Nannuoshan Danzhu 2018
Mengsong 2018

 

EAST OF MEKONG RIVER
Youleshan 2016
Yuan Ye Gao Gan 2018
Yibangshan Xiaoshu 2019
.
.

xxnoxx_zaehler