.

Oolong

General view Oolong
An Xi Oolong (Min Nan Wu Long)
An Xi Tie Guan Yin
Zhang Ping Shui Xian
Kugelblatt-Oolong (Quan Qiu Xing)
Gui Fei
High Mountain Tea (Gao Shan Cha)
Bao Zhong
Fancy Oolong
Oriental Beauty (Dong Fang Mei Ren)
Wuyi Rock Tea (Wu Yi Yan Cha)
Phoenix Single Bush (Feng Huang Dan Cong)
Gelagerter Oolong

 

.
.

xxnoxx_zaehler