.

Gong Fu Cha (Chinese tea preparation)

General View  Gong Fu Cha (Chinese tea preparation)
Teeboote (Chapan)
Krüegli (Chahai)
Cups (Chabei)
Gaiwan
Tonkännchen (Yi Xing Cha Hu)
Gongfucha classic without tea tray (Chapan)
Porzellankannen (Ci Qi Cha Hu)
Keramikkanne Feuerbrand Taiwan
Steinkanne Jade Long Dan
Zubehör
.
.

xxnoxx_zaehler