.

Green Tea China

 

General view Green Tea China
Bian Xing Cha (inkl. Long Jing)
Mao Jian (inkl. Bi Luo Chun)
Zhen Xing Cha (Nadelblatt)
Mao Feng
Mei Cha (Chun Mee)
Zhu Cha (Gunpowder)

 

.
.

xxnoxx_zaehler